Systematiskt arbetsmiljöarbete ( SAM)

Syfte:

Hjälpa kunden att uppfylla kraven och komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kundnytta:

Minska kostnaden för ohälsa och produktionsbortfall samt få en bättre arbetsmiljö.

Innehåll:

Grunden för arbetsmiljöarbetet är:

  • Undersöka nuläget
  • Beskriva nuläget
  • Planera
  • Genomföra och följa upp
  • Utvärdera
  • Handlingsplan

Upplägg:

Bestäms i samråd med kund. Det kan bestå av individuella konsultationer eller gruppträffar med chefer/ skyddsombud. Exempel på innehåll är utbildningar i SAM, hjälp med att kartlägga nuläget, hjälp med genomförandet av skyddsronder, medarbetarsamtal, tillbud och olycksfalls rapportering, skapa policyer, rutiner, konsekvensanalyser och att implementera ett arbetsmiljöarbete i arbetsgruppen.

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny