Systematiskt arbetsmiljöarbete ( SAM)

Syfte:

Hjälpa kunden att uppfylla kraven och komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kundnytta:

Minska kostnaden för ohälsa och produktionsbortfall samt få en bättre arbetsmiljö.

Innehåll:

Grunden för arbetsmiljöarbetet är:

  • Undersöka nuläget
  • Beskriva nuläget
  • Planera
  • Genomföra och följa upp
  • Utvärdera
  • Handlingsplan

Upplägg:

Bestäms i samråd med kund. Det kan bestå av individuella konsultationer eller gruppträffar med chefer/ skyddsombud. Exempel på innehåll är utbildningar i SAM, hjälp med att kartlägga nuläget, hjälp med genomförandet av skyddsronder, medarbetarsamtal, tillbud och olycksfalls rapportering, skapa policyer, rutiner, konsekvensanalyser och att implementera ett arbetsmiljöarbete i arbetsgruppen.

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Om du är anställd vid Kiruna kommun sker tidsbokning via Bo Ögren.

Telefon: 070-2856323
E-post: boog@kommun.kiruna.se

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny