Rehabilitering

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Genom att regelbundet arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö finns möjlighet att minska sjukfrånvaron. När en anställd ändå blivit sjukskriven är det viktigt att erbjuda god rehabilitering så att man kan komma tillbaka till arbetet.

Erfarenheten visar att det är viktigt att rehabiliteringen kommer igång i ett så tidigt skede som möjligt för att resultatet ska bli framgångsrikt. En framgångsrik rehabilitering kräver ett nära samarbete mellan flera aktörer. Medarbetarens aktiva medverkan och arbetsledarens engagemang är viktiga delar i rehabiliteringsarbetet. Dit hör också det stöd som en förstående arbetsgrupp kan ge.

Om Kirunahälsans rehabiliteringsarbete

 • Vi jobbar utifrån försäkringskassans rehabiliterings riktlinjer
 • Vi jobbar utifrån statens viljeinriktning om tidiga insatser inom företagshälsovården gällande rehabilitering
 • I rehabiliteringsarbetet jobbar vi multiprofessionellt
 • Vi har tillgång till ett flertal instrument för en bra kartläggning

Vi utför arbetsförmågebedömningar i samråd med arbetsgivare och anställd.

Rehabilitering

 • Råd, stöd- och motivationssamtal beteendevetare per timme
 • Läkare per timme
 • Psykologkonsultation per timme
 • Rehabledare per timme
 • Rehabiliteringsutredning
 • Kartläggning – fördjupad utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • Handlingsplan vid kriser i organisationen, psykolog 2 timmar
 • Vägledning
 • Arbetsprövning

 

Från och med 1 juli 2018 kan arbetsgivaren få bidrag för insatser som förebygger och förkortar sjukskrivningar hos medarbetare.

Läs mer på: Förstärkt rehabilitering i samband med återgång i arbete

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny