Vi skapar friska och välmående företag

Kirunahälsans målsättning är att genom systematiska och förebyggande insatser hjälpa företag och dess anställda till god arbetsmiljö och hälsa.

Vi tillhandahåller en hög kompetens inom företagshälsovård och ett brett utbud av tjänster. Vi arbetar nära de företag som anlitar oss för en god kvalitet och förbättrad hälsoekonomi. Det innebär att vi jobbar tillsammans med företagsledningen samt anställda med att utveckla och stödja företagen i sitt hälsoarbete.

Kirunahälsan AB grundades 2006 och har idag 11 anställda samt över 7000 kundanställda och 330 företag anslutna till oss. 2014 utsågs Kirunahälsan till Årets Företag i Kiruna.

Kompetenspartners
För att erbjuda ett brett utbud av kompetenser har vi samarbetsavtal med 18 företag (underleverantörer) med spetskompetens inom sitt område. Detta bildar ett multidisciplinärt nätverk bestående av specialister inom arbetsmiljö, ergonomi, friskvård, medicin och psykosocial hälsa som våra kunder får tillgång till. Alla samarbetsavtal är väl reglerade och våra kompetenspartners arbetar under Kirunahälsan AB:s ansvar när de utför uppdrag åt oss. De flesta finns i Kiruna och kan kallas in med kort varsel.

Samarbeten
Vi samarbetar med Adviva företagshälsa, Jobbhälsan i Norr, Hermelinens företagshälsovård, Avonova och Feelgood företagshälsovård.

Sjukvårdsförsäkring
Vi har även avtal med de flesta försäkringsbolag och hjälper dem i Kiruna med sjukvårdsförsäkringsärenden.

 

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny