Kirunahälsan tillhandahåller olika typer av gruppverksamheter, nedanstående är förslag på vilka typer av grupper som finns tillgängliga.

Kirunahälsan skräddarsyr utifrån kundens behov.

Kognitiv samtalsgrupp för stresshantering (KBT)

I programmet inriktas arbetet på att motivera deltagarna att ta tag i sina liv, återfinna personliga värden, finna kraft att möta svårigheter och hitta nya perspektiv och nya lösningar på problem. Programmet är ett empowermentprogram utformat för att stötta deltagarna att själva ta itu med förändring och utveckling i den livssituation de befinner sig i.

I programmet ingår också mindfulness (konsten att vara här och nu) för nybörjare som en metod att motverka stress och oro.
Varje session kommer att ha inslag av mindfulness- och avslappningsövningar.

Mål är att hjälpa individen att hitta verktyg för att må bättre

Livsstilsgrupp

Syftet med livsstilsgruppen är att starta ett förändringsarbete som är inriktat på att främja förutsättningarna för förbättrad och bibehållen hälsa. Ett kognitivt synsätt genomsyrar kursen, det vill säga medvetandegöra metoder för hur tanke, känsla och handling påverkar dig och ditt beteende och ger dig verktyg för att hantera din situation i framtiden. Målet är att starta en process där en livsstilsförändring sker.

Vid varje tillfälle ges en kort föreläsning, finns tid för egen reflektion, diskussionsfrågor tas upp samtidigt som vi har olika prova på aktiviteter som ex, stavgång, gruppträning, prova på mat, qi-gong, mindfulness, och yoga.

Mindfulnessgrupp

Syftet med Mindfulness är att du skall lära dig bli närvarande i nuet. När vi stannar upp och lyssnar inåt, får vi en djupare kunskap om oss själva och våra beteenden. Vi kommer att använda oss av mindfulness (konsten att vara här och nu), ett 8 veckors program utarbetat av dr Ola Schenström, läkare och mindfulness instruktör. Genom träning i medveten närvaro blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra rektioner och handlande bättre. Det hjälper dig som individ att hantera livet.

Målet är att hjälpa individen att hitta verktyg för att må bättre.

Rehabiliteringsgrupp

Syfte:
Syftet med rehabiliterings grupper är att starta ett förändringsarbete som är inriktat på att främja förutsättningarna för förbättrad hälsa. 

Kundnytta:
När flera individer träffas och genomgår samma process, kan ökad förståelse uppnås.
Målet är att minska rehabiliterings tiden, en snabbare återgång till arbete och att starta en process där en livsstilsförändring sker. 

Innehåll:
Ett kognitivt synsätt genomsyrar grupperna, det vill säga medvetandegöra metoder för hur tanke, känsla och handling påverkar dig och ditt beteende och ger dig verktyg för att hantera din situation i framtiden. Alla grupper kan utvärderas statistiskt och redovisas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Upplägg:
Vid varje lektion ges en kort föreläsning, tid för egen reflektion, diskussionsfrågor tas upp samtidigt som vi har olika prova på aktiviteter.

Uppföljning:
Sker i samråd med kund. För att lättare befästa en livsstilsförändring kan man med fördel följa grupperna i ett år, med ca 3 återträffar utspritt med ca 3 månaders intervall.

Rygg- och nackgrupp

Syftet med gruppen är att ge deltagarna egna verktyg och kunskaper, för att hjälpa sig själv och sina besvär.
Vid varje lektion ges en kort föreläsning, tid för egen reflektion, diskussionsfrågor tas upp samtidigt som vi provar på olika praktiska övningar.
Målet är att alla skall hitta något verktyg för att hantera sina besvär

Stresshantering

Syftet med stresshanteringsgruppen är att du skall lära dig att hantera stress på arbetet och i privatlivet, att växa som människa och därmed öka din självkänsla.  Under kursens gång presenteras en rad med möjligheter för egen träning och reflektion. Ett kognitivt behandlingsprogram genomsyrar stresshanteringskursen, dvs. medvetande göra metoder för hur tanke, känsla och handling påverkar dig och ditt beteende. Det vill säga ge dig egna verktyg för att hantera din stress nu och i framtiden.

Målet är att ge deltagarna verktyg att hantera sin stress nu och i framtiden.

Vid varje lektion ges en kort föreläsning, tid för egen reflektion, diskussions frågor tas upp samtidigt som vi tränar praktiskt mindfulness (konsten att vara här och nu).

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny