Ge ditt liv en annan inriktning

På Kirunahälsan arbetar vi med stresshantering bland annat genom att erbjuda en stresshanteringsgrupp. Syftet med gruppen är att du skall lära dig att hantera stress, att växa som människa och därmed öka din självkänsla. Under kursens gång presenteras en rad med möjligheter för egen träning och reflektion. Ett kognitivt behandlingsprogram genomsyrar stresshanteringskursen, dvs. medvetandegöra metoder för hur tanke, känsla och handling påverkar dig och ditt beteende. Det vill säga ge dig egna verktyg för att hantera din stress nu och i framtiden.

Vid varje lektion ges en kort föreläsning, tid för egen reflektion, diskussionsfrågor tas upp samtidigt som vi tränar praktiskt qi-gong, mindfulness eller mentalträning

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny