Huset

Fysisk arbetsmiljö

En god fysisk arbetsmiljö skapar goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Kirunahälsan tillhandahåller tjänster som följer arbetsmiljölagen detta genom kartläggning, riskbedömning och uppföljning gällande den fysiska arbetsmiljön.

Arbetsmiljö och hälsa

Att ge förutsättningar för att utveckla arbetsmiljön och den egna hälsan. Utveckla en hälsosam arbetsplats, minska produktionsbortfall och ohälsa.

Utifrån kartläggning/ hälsoundersökning skapas innehåll. Insatserna kan bestå av bl.a. arbetsmiljöarbete, arbeta med grupprocesser, föreläsningar/utbildningar, motivationsarbete, chefsstöd och förebyggande insatser.

Upplägg:

1. Kartläggning
2. Analys av resultat
3. Handlingsplan/åtgärdsförslag
4. Tidsplan
5. Genomförandet av handlingsplan
6. Uppföljning/utvärdering

Uppföljning: Görs i samråd med kund

Arbetsrelaterade vaccinationer

Vi anpassar vaccinationen efter dig och din arbetsmiljö. Genom att vaccinera personalen minskar risken för smittspridning och arbetsrelaterade sjukdomar. Beroende på vad man utsätts för i sin arbetsmiljö kan det också krävas särskilt skydd mot vissa sjukdomar. 

Kontakta Kirunahälsan vid frågor.

Ergonomi

Arbetsplatsens utformning har stor betydelse för rätt arbetsteknik. Det är viktigt att arbeta på ett för kroppen skonsamt sätt och viktigast är möjligheten till rörelse och variation. Kroppen är byggd för rörelse och bra ergonomi behövs för att undvika framtida besvär.

Kirunahälsans sjukgymnaster/ergonomer arbetar för förbättrad ergonomi och hälsa hos kund. Detta genom att förebygga belastningsskador och starta ett förebyggande hälsoarbete. Ergonomiarbetet anpassas efter kundens önskemål och kan bland annat innehålla:

 • Arbetsplatsbesök där man tittar på arbetsplatsens utformning. Kan ske både individuellt eller i grupp.
 • Ergonomisk riskbedömning och åtgärdsförslag
 • Riktade insatser för specifika besvär som rygg-och nackbesvär, både individuellt och i grupp.

 

Lagstadgade undersökningar och intyg

Kirunahälsans arbetsmiljöingenjörer anlitas ofta i arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö hos kund.
Mätningar kan genomföras inom följande områden:

 • Inomhusklimat
 • Ventilation/Luft
 • Buller
 • Belysning
 • Vibrationer
 • Damm
 • Kemikalier
 • Kvarts

Om du upplever obehag på din arbetsplats kontakta din närmaste chef eller skyddsombud. Som företagare kan du vända dig till oss på Kirunahälsan för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. 

Mätningar av buller, klimat, fukt etc.

Kirunahälsans arbetsmiljöingenjörer anlitas ofta i arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö hos kund.
Mätningar kan genomföras inom följande områden:

 • Inomhusklimat
 • Ventilation/Luft
 • Buller
 • Belysning
 • Vibrationer
 • Damm
 • Kemikalier
 • Kvarts

Om du upplever obehag på din arbetsplats kontakta din närmaste chef eller skyddsombud. Som företagare kan du vända dig till oss på Kirunahälsan för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. 

Skyddsrond

Målet med en skyddsrond är att upptäcka arbetsmiljöbrister och risker och upprätta protokoll över dessa som sedan kan läggas till grund för åtgärder. Skyddsronden blir på så sätt en del av det systematiska arbetsmiljöarbete som krävs av arbetsgivaren.

Kirunahälsans arbetsmiljöingenjörer finns tillgängliga i detta arbete.

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny