Anställd hos Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Under en tid kommer personalkonsulterna att stötta i rehabiliteringsprocesserna och vid beställningar av företagshälsovård.

Personalavdelningen har förtydligat en rutin för när du som chef själv kan vända dig till Kirunahälsan och i vilka fall du vänder dig till personalkonsulten först.

Dessa beställningar kan du som chef göra själv efter det att du gjort en rehabutredning:

  • Konsultationsärenden, förebyggande 1-3 besök för medarbetare ex fysioterapeut, sjuksköterska
  • Rutinärenden såsom ortopediska sulor, hörselundersökningar, lagstadgade undersökningar (nattundersökningar, tjänstbarhetsbedömningar etc)
  • Ergonomi

Du som chef kan beställa direkt via rekvisition, om ärendet är mer komplext går ärendet tillbaka till personalkonsult för vidare bedömning och utredning.

Skicka alltid rehabutredning och rekvisition via post. Tänk på sekretess!

Detta gäller från och med 1 november 2021

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny