Kirunahälsan

Värdegrund

Värdegrunden är väl förankrad i hela vår verksamhet. Kirunahälsans personal kan identifiera sig med värdegrunden samtidigt som den är grunden för styrningen av vår verksamhet. Vi strävar efter ett förhållningssätt där allt vad vi gör genomsyras av värdeorden.

Våra värdeord är:
Acceptans
Engagemang
Glädje
K
valité
Reflektion
Samarbete
Stolthet
Mod
Möjliggöra

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny