Hälsoutveckling

Intresset för främjande hälsoarbete ökar, allt fler företag prioriterar medarbetarnas hälsa. Detta är viktigt för företagets framgång och lönsamhet. Ett strategiskt hälsoarbete innebär att arbeta långsiktigt och processorienterat samt att forma hälsoarbetet efter företagets specifika behov. En medveten strategi med kommunikation av mål, policy och aktiviteter är viktiga framgångsfaktorer i ert hälso- och friskvårdsarbete.

Vi skräddarsyr hälsofrämjande tjänster utifrån kundens behov.

Företagsinstruktör

Vi kan erbjuda ditt företag en företagsinstruktör som genomför träningspass där du och dina medarbetare tränar tillsammans. Det går lika bra att boka enskilda pass som att ha ett stående pass under en hel termin. Antalet deltagare kan variera beroende på val av pass.

Våra Företagsinstruktörer erbjuder skräddarsydda lösningar som kan inspirera medarbetarna till förbättrade motionsvanor.
Hör gärna av dig med egna önskemål och idéer, eller om du bara vill veta mer om tjänsten.

Hälsoinspiratörsutbildning

En hälsoinspiratör är en medarbetare som har till uppdrag att strategisk arbeta för en god hälsa och arbetsmiljö på sin arbetsplats. Kirunahälsan har färdiga koncept på hälsoinspiratörsutbildningar men kan också skräddarsy utbildningen så den passar er verksamhet. 

Innehållet kan behandla:

 • Vad är en hälsoinspiratör?
 • Hälsosamma levnadsvanor
 • Hälsosamma arbetsplatser

Efter utbildningen kommer hälsoinspiratören kunna driva hälsoarbetet strategiskt framåt på er arbetsplats. Utbildningen omfattar teori och praktik som varvas med diskussion och erfarenhetsutbyte.

Hälsostrategiskt arbete

Vi hjälper företag att ta hälsostrategiska beslut i både stora och små processer, både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Genom att ta hälsostrategiska beslut har organisationen goda förutsättningar att skapa hälsa på företaget och således öka effektivitet och minska sjukfrånvaro.

Kirunahälsan stödjer företag att arbeta strategiskt mot tydliga mål. Vi skräddarsyr processer som passar företagets behov och mål.

 

Inspirationsföreläsningar/workshops om livsstil och hälsa

Kirunahälsan erbjuder inspirationsföreläsningar, workshops och längre utbildningar inom hälsa. Vi skräddarsyr varje utbildning efter företagets och medarbetarnas behov och nivå. Vi genomför utbildningarna på plats eller i våra egna lokaler.

 • Kost
 • Motion
 • Sömn
 • Stress
 • Alkohol – tobak
 • Stillasittande arbete
 • Vad är hälsa?
 • Återhämtning
Sluta röka/snusa

Kirunahälsan har olika koncept för att sluta röka eller snusa.

 • Individuellt stöd att sluta röka eller snusa med hjälp av läkare och hälsoutvecklare eller sjuksköterska.
 • Sluta röka/snusa i grupp där gruppträffarna behandlar bland annat motivation, vilja, fallgropar, hinder, byta och bryta vanor, abstinens etc.

 

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny