Hälsokontroller

Hälsokontroller ser vi som ett verktyg i hälsoarbetet, där den enskilde får personliga råd och stöd för sitt hälsoarbete. Att utföra hälsokontrollerna gör att vi kan se tendenser på enheter och i samråd med kunden jobba för eventuella anpassade åtgärder. Detta för att arbetsgrupper kan verka så optimalt som möjligt.

Hälsoprofilbedömning med livsstilsprover

Syfte: Hälsoprofilbedömning är den ledande metoden att på individnivå motivera till förändringar i livsstil och hälsovanor. Syftet är att visa kopplingen mellan hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodata. I ett avslutande samtal tolkar Hälsoprofilbedömaren och du sedan gemensamt värdena i din Hälsoprofil, där du själv lyfter upp eventuella förändringar som du vill genomföra i din livsstil. 

Besök hos sjuksköterska / hälsoutvecklare (90 min)

 • Genomgång hälsoprofilenkät
 • Kartläggning av hälsoprofil

Mätningar som ingår i testet

 • Längd och vikt 
 • Blodtryck 
 • Konditionstest 
 • BMI 
 • Midjemått 
 • Livsstilsprover; blodvärde, kolesterol och blodsocker
Hälsokartläggning Bas

Syfte: I denna hälsokartläggning ingår en undersökning av hälsotillståndet men utan EKG, PSA för män och TSH T4 för kvinnor. Samt ett enklare lungfunktionstest

Undersökningen är inriktad på ditt allmänna hälsotillstånd, din livsstil, din arbetsplatsmiljö och dess eventuella effekter på din hälsa.

Besök hos sjuksköterska (60 min)

 • Genomgång av arbetsmiljö- livsstilsenkät
 • Samtal om arbetsmiljö och hälsa

Undersökningar som ingår

 • Livsstilsprover; kolesterol, blodvärde (Hb), glukos
 • Övriga prover; blodtryck, puls, vikt längd, urinprov
 • Audiometri (hörsel undersökning)
 • Synundersökning
 • Pikometri enklare Lungfunktionstest
 • Midjemått
Hälsokartläggning Exklusiv

Syfte: I denna hälsokartläggning ingår undersökning och handlingsplan

Undersökningen är inriktad på ditt allmänna hälsotillstånd, din livsstil, din arbetsplatsmiljö och dess eventuella effekter på din hälsa.

1) Besök hos sjuksköterska (60 min)

 • Genomgång av arbetsmiljö- livsstilsenkät
 • Samtal om arbetsmiljö och hälsa
Undersökningar som ingår

 • Livsstilsprover; kolesterol, blodvärde (Hb), glukos
 • Övriga prover; blodtryck, puls, vikt längd, urinprov. PSA för män, TSH T4 för kvinnor
 • Audiometri (hörsel undersökning)
 • Synundersökning
 • Spirometri Lungfunktionstest
 • Midjemått
 • Ekg

2) Besök hos företagsläkare (30 min)
Uppföljning hos läkare för analys av TSH och PSA provet

Hälsoundersökning hos Sjukgymnast

Syfte: Är att lägga grunden till en hälsosam arbetsplats. Bedöma den nuvarande hälsan och se risker för framtida ohälsa. En sjukgymnast undersöker och kollar upp din kropp i förebyggande syfte genom att göra en funktionell bedömning av rörelseapparaten samt genom en hälsoenkät. Ge personliga råd och grundlig uppföljning av detta.

Metoder: Observation av symmetrin, hållning, balans och koordination. Test av aktiv och passiv rörlighet. Muskelstatus (grov styrka, muskel omfång och töjbarhet).

Rapportering: Ge personliga råd förslag på åtgärder och grundlig uppföljning av detta. Skapa överblick till arbetsgivaren över hälsoläget och åtgärdsförslag.

Tid 90 minuter.

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny