Arbetsmiljö och hälsa

Syfte: Att ge förutsättningar för att utveckla arbetsmiljön och den egna hälsan.

Kundnytta: Utveckla en hälsosam arbetsplats, minska produktionsbortfall och ohälsa.

Innehåll: Utifrån kartläggning/ hälsoundersökning skapas innehåll.

Insatserna kan bestå av bl.a. arbetsmiljöarbete, arbeta med grupprocesser, föreläsningar/utbildningar, motivationsarbete, chefsstöd och förebyggande insatser.

Upplägg:

1. Kartläggning
2. Analys av resultat
3. Handlingsplan/åtgärdsförslag
4. Tidsplan
5. Genomförandet av handlingsplan
6. Uppföljning/utvärdering

Uppföljning: Görs i samråd med kund

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Om du är anställd vid Kiruna kommun sker tidsbokning via Bo Ögren.

Telefon: 070-2856323
E-post: boog@kommun.kiruna.se

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny