Bättre arbetsmiljö (BAM)

Utbildning för att få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Syfte
Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Mål
Efter utbildningen ska du kunna:
– Samverka i arbetsmiljöfrågor
– Identifiera risker och arbeta förebyggande
– Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
– Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och du, som utifrån din funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Ur programmet
– Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden, som påverkar arbetsmiljön
– Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
– Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
– Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
– Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
– Att kunna göra en riskbedömning
– Att kunna upprätta en handlingsplan

Upplägg

Endagsutbildning (föreläsning), max 20 personer

Tre dagar, BAM Prevents koncept med diplomerad kursledare, max 20 personer.

Utbildningen kan kompletteras med riktade insatser på enheter/arbetsplatser för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny