Bättre arbetsmiljö (BAM)

Utbildning för att få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Syfte
Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Mål
Efter utbildningen ska du kunna:
– Samverka i arbetsmiljöfrågor
– Identifiera risker och arbeta förebyggande
– Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
– Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och du, som utifrån din funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Ur programmet
– Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden, som påverkar arbetsmiljön
– Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
– Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
– Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
– Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
– Att kunna göra en riskbedömning
– Att kunna upprätta en handlingsplan

Upplägg

Endagsutbildning (föreläsning), max 20 personer

Tre dagar, BAM Prevents koncept med diplomerad kursledare, max 20 personer.

Utbildningen kan kompletteras med riktade insatser på enheter/arbetsplatser för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Om du är anställd vid Kiruna kommun sker tidsbokning via Bo Ögren.

Telefon: 070-2856323
E-post: boog@kommun.kiruna.se

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny