Organisationsutveckling

När hela organisationen arbetar mot samma mål med tydlig kommunikation uppstår trivsel bland medarbetare som leder till ökad effektivitet. Kirunahälsan kan stödja organisationen till effektivare arbetsformer. Eftersom Kirunahälsan lär känna medarbetarna och organisationen kan vi stödja företaget att ta kloka beslut och göra effektiva insatser.

 

Chefscoachning

Som chef och ledare ställs du inför olika typer av utmaningar. Befinner du dig i en utmanande situation med organisationsförändringar, stressande arbetssituation eller andra förändringar kan chefscoachning fungera som en stödfunktion där du tar ditt ledarskap till en ny nivå.

  • Individuell chefscoachning
  • Chefscoachning i grupp – diskutera med andra chefer och ledare i ett separat forum
Chef och ledarskapsutbildning

Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna och verksamheten. Organisationer fungerar inte utan bra chefer, och alla tjänar på ett tydligt chefskap och ledarskap.

Kirunahälsan skräddarsyr chef och ledarskapsutbildningar för kundens behov.

Hälsofrämjande ledarskap

Företagets arbetsmiljö, hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv verksamhet. Hälsa är både en individuell och en strategisk fråga. Utveckling av hälsa som resurs för organisationen kräver gemensam helhetssyn, ledningsförankring, långsiktighet
och uthållighet. Att arbeta hälsofrämjande innebär att se möjligheter och att lyfta fram de faktorer som kan främja hälsa och stärka ledarna, individen, arbetsgruppen och företaget. Som ledare måste du ha insikt om hur du själv fungerar men också förstå hur grupper reagerar under olika förutsättningar. Du behöver vara en i laget men ändå ha distans och en känsla för helheten.

Kirunahälsan skräddarsyr utbildning i hälsofrämjande ledarskap för era behov.

Personalutveckling

Personalen är företagets viktigaste resurs! För att företaget ska fungera optimalt måste personalen göra desamma. Personalutveckling handlar om att styra personalgrupper mot samma mål, både på lång- och kort sikt. Detta kan bland annat göras med hjälp av:

  • Workshops
  • Verksamhetsutveckling
Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny