Livsstilsgrupp

Syftet med livsstilsgruppen är att starta ett förändringsarbete som är inriktat på att främja förutsättningarna för förbättrad och bibehållen hälsa. Ett kognitivt synsätt genomsyrar kursen, det vill säga medvetandegöra metoder för hur tanke, känsla och handling påverkar dig och ditt beteende och ger dig verktyg för att hantera din situation i framtiden. Målet är att starta en process där en livsstilsförändring sker.

Vid varje tillfälle ges en kort föreläsning, finns tid för egen reflektion, diskussionsfrågor tas upp samtidigt som vi har olika prova på aktiviteter som ex, stavgång, gruppträning, prova på mat, qi-gong, mindfulness, och yoga.

 

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny