Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Utbildningen innehåller följande:

  • Arbetsmiljölagen (AML). Utbildningen innefattar grundläggande kunskap om innehåll och tillämpning av AML.
  • Grupparbete – ta fram lösningar och förslag på åtgärder i ett exempel på ett specifikt arbetsmiljöproblem.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, (SAM). Utbildningen beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan utföras samt att den också belyser rollerna i arbetsmiljöarbetet.

Utbildningen är en heldagskurs (6-8 timmar)

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny