maj 22, 2018

Kirunahälsan anpassar sig till GDPR

Som leverantör av företagshälsovårdstjänster har Kirunahälsan hög IT-säkerhet och tillförlitlig hantering av personuppgifter.

För att kunna bedriva vår verksamhet krävs det att både kunder och medarbetare har förtroende för vårt arbetssätt. Det är av största vikt att all behandling av personuppgifter och patientinformation sker på ett säkert sätt. Vi tar integritets- och dataskyddsfrågor på största allvar och följer gällande lagstiftning.

Dataskyddsförordningen medför nya krav på arbetet kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter. De nya kraven innebär att Kirunahälsan anpassar sina kund- och leverantörsavtal, inklusive personuppgiftsbiträdesavtal, för att kunna säkerställa att de nya reglerna efterlevs i hela avtalskedjan.

Kirunahälsan är personuppgiftsansvarig för all datahantering inom sin verksamhet. Alla personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med GDPR och Patientdatalagen (2008:355), (hälsovård).

Enligt Patientdatalagen (2008:355), kan en vårdgivare inte anses vara ett personuppgiftsbiträde. I vårdsituationen är registerhållning och behandling av personuppgifter styrd av vårdverksamheten där Patientdatalagen (2008:355) går före GDPR och ställer ytterligare krav än vad som finns i GDPR.

Vårdgivaren behandlar inte personuppgifter för kundens räkning. Det är vårdverksamheten som styr behandlingen av personuppgifter och situationen kan därför inte betraktas som en biträdesrelation.

Således behövs inte ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Kirunahälsan och kunden. Dessa två parter är båda var för sig personuppgiftsansvariga för sina respektive verksamheter. Överlämning av personuppgiftsfiler kan följaktligen ske utan att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

Om det finns, trots informationen ovan ett önskemål av kund på ett skriftligt avtal, har Kirunahälsan tagit fram ett biträdesavtal för vår tjänst Företagshälsa som våra kunder kan använda, om ett biträdesavtal önskas.

Vill du veta mer om den nya Dataskyddsförordningen GDPR kan du gå in på www.datainspektionen.se

 

Kontaktuppgifter vid frågor om Policyn eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta Kirunahälsans dataskyddsombud sally@kirunahalsan.se

 

Andra nyheter
Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny