april 29, 2016

Vässa dina arbetsmiljökunskaper

Är du privatföretagare? Ta chansen att vässa dina arbetsmiljökunskaper.

Kirunahälsan har nyligen blivit antagen som utbildningsanordnare av AFA försäkring. Det innebär att du som privat arbetsgivare numera kan ansöka om ekonomisk ersättning för dina utlägg för utbildningsinsatser inom arbetsmiljö. Det gäller både dig som chef och företagets skyddsombud.

Villkor kopplade till ersättningen är att ditt privata företag har minst en anställd och att du har tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada(TFA). Skyddsombud får endast ersättning för vidareutbildning. Läs mer och ansök.

Detta stöd har en tidsbegränsning 20160101–20181231.

Exempel på utbildningar som Kirunahälsan erbjuder:

•Det svåra samtalet
•Systematiskt arbetsmiljöarbete
•Organisatorisk skyddsrond
•AFS 2015:4
•Tidiga insatser
•Hälsofrämjande ledarskap

Välkommen att kontakta oss och berätta vad just du önskar mer kompetens inom. Ta chansen att bli mer trygg i hur du och dina anställda ska kunna arbeta mer förebyggande och spara kostnader kopplade till arbetsrelaterad ohälsa.

Andra nyheter
Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny