Arbetsmiljö

En fungerande arbetsmiljö är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på arbetet. Arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av sitt arbete. Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Genom att regelbundet arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och tidigt upptäcka när en anställd mår dåligt finns möjlighet att minska sjukfrånvaron.

Vi erbjuder företag hjälp med att säkerställa att arbetsmiljön är god och våra tjänster inom arbetsmiljö omfattar:

  • Kartläggning av arbetsplatser av arbetsmiljöingenjör
  • Riskanalyser
  • Skyddsronder
  • Ergonomiska bedömningar av företagsgymnast/ergonom
  • Yrkeshygieniska  mätningar
  • Arbetsplatsanalys med beteendevetare
Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny